Οδηγίες για Στρατιωτικές σχολές

 Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ΜΟΝΟ στη σχολή πρώτης προτίμησης (ή στη ΔΑΕ/Β1, αν πρόκειται για σχολή της Πολεμικής αεροπορίας.

Κατάλογος σχολών:

  1. ΣΙ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ: Διοίκηση αεροπορικής εκπαιδεύσεως (ΔΑΕ/Β1), ΑΒ Δεκέλειας, Αχαρναί Αττικής (Τατόι) ΤΓΑ 1010, τηλ. 210-8192132, 210-8192133, φαξ 210-2466694.
  2. ΣΜΥ: Σχολή μονίμων υπαξιωματικών, Τρίκαλα Τ.Κ. 42100, τηλ. 24310-38635, 24310-38637, 24310-39632.
  3. ΣΜΥΝ: Γενικό επιτελείο ναυτικού (Για τη σχολή μονίμων υπαξιωματικών ναυτικού), Λεωφόρος Μεσογείων 229 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα, τηλ. 2106551154, 210-6551155 (τηλ. ΣΜΥΝ 210-5531742, 210-5531744).

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Υποβολή αίτησης-δικαιολογητικών: έως 12 Μαΐου.

  1. Έκδοση κατάστασης υποψηφίων με ελλιπή δικαιολογητικά: έως 30 Μαΐου.
  2. Υποβολή ελλιπών δικαιολογητικών: έως 6 Ιουνίου.
  3. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ: 13 Ιουνίου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

1. Τέκνα πολυτέκνων:

Βεβαίωση κυρωμένη από την Ανώτατη συνομοσπονδία πολυτέκνων (με τη σφραγίδα «τυγχάνει έγκυρο» και εντός της διάρκειας ισχύος κατά την υποβολή).

2. Τέκνα οικογενειών με 3 παιδιά:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το δήμο.

(Σε περίπτωση που υπάρχει τριτεκνία λόγω 2ου γάμου, θα πρέπει να προσκομίζονται δικαιολογητικά που να φαίνεται ποιος ασκεί την επιμέλεια των παιδιών).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

α’) Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα 7).

 

β’) Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή βεβαίωση Λυκειάρχη (υπόδειγμα 5).

 

γ’) Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο θα προκύπτει και η Ελληνική ιθαγένεια.

 

δ’) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας του υποψήφιου.

 

ε’) Δελτίο υγειονομικής εξέτασης (προσκομίζεται στη σχολή 1ης προτίμησης την 1η ημέρα των ΠΚΕ).

Author