Πρόγραμμα σύγχρονης εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης

Όλοι οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν e-mail και να γραφτούν στο ΠΣΔ. Δόθηκε παράταση έως 6/4.   Τα μαθήματα ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης γίνονται στις πλατφόρμες e-me και e-class.