Ημερομηνία Μάθημα
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014 Νεοελληνική γλώσσα
Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014 Μαθηματικά
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2014 Αρχιτεκτονικό σχέδιο
Στοιχεία μηχανών
Δίκτυα υπολογιστών ΙΙ
Στοιχεία ανατομίας-φυσιολογίας ΙΙ
Βοηθητικά μηχανήματα ΙΙ
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014 Αρχές οικονομικής θεωρίας ΙΙ
Γραφιστικές εφαρμογές
Εγκαταστάσεις κλιματισμού
Ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Ανθοκηπευτικές καλλιέργειες
Ηλεκτρικές μηχανές
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2014 Στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων
Δομημένος προγραμματισμός
Αγωγή προσχολικής ηλικίας
Στοιχεία παθολογίας
Οικοδομική
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014 Ναυσιπλοΐα ΙΙ
Μηχανές εσωτερικής καύσης ΙΙ
Φυτική παραγωγή
Αρχές επεξεργασίας τροφίμων
Στοιχεία αιματολογίας-αιμοδοσίας
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014 Συστήματα ψηφιακών ηλεκτρονικών
Τεχνολογία εκτυπώσεων
Μηχανές πλοίου Ι
Αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων
Διαμόρφωση τοπίου
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2014 Σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις
Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
Εγκαταστάσεις ψύξης
Ηλεκτροτεχνία ΙΙ
Μεταφορά φορτίων
Author