Το ΕΠΑ.Λ Αιγινίου….

Λίγα λόγια για την κτιριακή υποδομή του

Το κεντρικό κτίριο που στεγάζει σήμερα το ΤΕΕ Αιγινίου θεμελιώθηκε το 1930 και φιλοξένησε στις αίθουσές του το εξατάξιο Γυμνάσιο της περιοχής μέχρι το 1970. Για έξι χρόνια, μέχρι το 1976 παρέμεινε κλειστό και επαναλειτούργησε αρχικά ως Κατωτέρα Τεχνική Σχολή Εργοδηγών, για να εξελιχθεί στη συνέχεια σε Τεχνική Επαγγελματική  Σχολή Νέου Τύπου (Ν. 576/77) και από το 1985 σε Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (Ν. 1566/85). Από το έτος 1999 λειτουργεί ως Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) (Ν.     /1999).

Στο προαύλιο του σχολείου έχουν προστεθεί λυόμενες κατασκευές όπου στεγάζονται αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια. Λόγω ανεπάρκειας των παραπάνω κτισμάτων το σχολείο έχει αναγκασθεί να μισθώσει δύο γειτονικά καταστήματα για να καλύψει τις ανάγκες σε αίθουσες και εργαστήρια που προέκυψαν από την εφαρμογή των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων των ΤΕΕ.

Είναι κοινά παραδεκτό ότι η κτιριακή υποδομή του ΤΕΕ Αιγινίου είναι ανεπαρκής για να προσφέρει προηγμένη τεχνολογική και επαγγελματική εκπαίδευση που να ανταποκρίνεται στην σύγχρονη πραγματικότητα. Υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την ανέγερση νέου διδακτηρίου για τη  στέγαση του ΤΕΕ ή τουλάχιστον η μεταφορά του σε άλλο κτίριο που να πληρεί τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου και ελκυστικού σχολείου.