Κατόπιν αξιολογήσεως που διενεργήθηκε από εξωτερικούς αξιολογητές του Ι.Κ.Υ., η αίτησή μας για χρηματοδότηση σχεδίου Μαθησιακής Κινητικότητας ΚΑ1 με τίτλο: «Αρτοσκευάσματα νέας γενιάς: Αρχές Επεξεργασίας, Βιομηχανικές τάσεις, Προώθηση» εγκρίθηκε.

Στο πλαίσιο αυτό 16 μαθητές του σχολείου μας από τους Τομείς Διοίκησης και Οικονομίας και Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος θα μετακινηθούν στη Βαρκελώνη για 14(+2) ημέρες, προκειμένου να εκπαιδευτούν σε ιδρύματα και φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και να ασκηθούν σε εταιρείες της Ισπανίας με στόχο την κατάρτιση και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Συγκεκριμένα οι μαθητές θα αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες με στόχο την προσωπική τους ανάπτυξη, τη βελτίωση των γλωσσικών τους δεξιοτήτων, θα έρθουν σε επαφή με νέους πολιτισμούς και κουλτούρες. Η περίοδος κατάρτισης των συμμετεχόντων θα πιστοποιηθεί με έκδοση ατομικών βεβαιώσεων.

Ευχαριστούμε το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και συγκεκριμένα τη Δ/νση Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών (Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης) που δίνει την ευκαιρία στους μαθητές μας να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους μοναδικές δράσεις που ενισχύουν την Επαγγελματική Εκπαίδευση με την αγορά εργασίας, την κατάρτιση, τη μαθητεία, την πρακτική άσκηση σε Ευρωπαϊκούς φορείς

 

Author