Τομέας Ηλεκτρονικών

Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 Οι απόφοιτοι του ηλεκτρονικού τομέα, τελειώνοντας τον Α’ Κύκλο σπουδών (Ειδ:Ηλεκτρονικός Συσκευών-Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων), αποκτούν πτυχίο επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης «επιπέδου ΙΙ» (ειδικευμένου τεχνίτη) και μπορούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Βοηθού Ραδιοτεχνίτη.

(Προϋποθέσεις: Ελληνική υπηκοότητα, Ηλικία τουλάχιστον 16 ετών, Πτυχίο Α’ Κύκλου).

Τελειώνοντας και τον Β’ Κύκλο σπουδών (Ειδ: Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών  Συστημάτων και Δικτύων)αποκτούν πτυχίο  «επιπέδου ΙΙΙ» (εργοδηγού)  και μπορούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη.

(Προϋποθέσεις: Ελληνική υπηκοότητα, Ηλικία τουλάχιστον 18 ετών, Πτυχίο Β’ Κύκλου, Επιτυχής εξέταση στις προβλεπόμενες εξετάσεις).

Πληροφορίες και έντυπα για τον τρόπο απόκτησης των αδειών, παρέχουν οι  κατά τόπους Νομαρχίες.

ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

 • Ο απόφοιτος του 1ου κύκλου είναι σε θέση:
 • Αναγνωρίζει, διαβάζει, ελέγχει και κατασκευάζει απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα με βάση κατάλληλες οδηγίες και χρησιμοποιώντας αναλογικά και ψηφιακά μέσα καθώς και στοιχεία μηχανουργικής τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρονικές διατάξεις.
 • Ελέγχει και συντηρεί ηλεκτρονικές οικιακές και καταναλωτικές συσκευές και ανιχνεύει και επισκευάζει βλάβες τους, κατόπιν οδηγιών
 • Τοποθετεί, ρυθμίζει, ελέγχει, συντηρεί και επισκευάζει εγκαταστάσεις κεραιών.
 • Συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει την λειτουργία Η/Υ, και περιφερειακών συσκευών & Δικτύων.
 • Συντάσσει οικονομικές και τεχνικές εκθέσεις ή τεχνικοοικονομικές προσφορές εφόσον του ζητηθεί.

Ο απόφοιτος του 2ου κύκλου, πέραν των προαναφερθέντων, είναι σε θέση:

 • Συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει την λειτουργία Η/Υ περιφερειακών συσκευών και Δικτύων.
 • Προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή βλαβών Η/Υ, περιφερειακών και δικτύων.
 • Εγκαθιστά Δομημένες Καλωδιώσεις για Δίκτυα Υπολογιστών.
 • Κάνει τις  εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων που είναι απαραίτητες για την καλύτερη απόδοση απλών Η/Υ, συνδέσεις περιφερειακών ή Δικτύων (Λειτουργικά Συστήματα, αυτοματισμοί γραφείου, εγκατάσταση «πακέτων», υποστήριξη χρηστών).
 • Χειρίζεται προγράμματα διαχείρισης του Διαδικτύου και ρυθμίζει τον Η/Υ στα παραπάνω προγράμματα.

 ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ
Κυκλώματα συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος

4(Θ)

Γενικά Ηλεκτρονικά 3(Θ)
Τεχνολογία Διατάξεων Ηλεκτρονικής 2(Θ)
Εργαστήριο Υπολογιστών για Ηλεκτρονικούς Ι 2(Θ)
Επικοινωνίες και Δίκτυα 2(Θ)
Εργαστ. Κυκλωμ. Συνεχούς και Εναλλ. ρεύματος 3(Θ)
Εργαστήριο Γενικών Ηλεκτρονικών 3(Θ)
Εργασιακό Περιβάλλον του Ηλεκτρονικού Τομέα 1(Θ)
1ος Κύκλος Β’ Τάξη

Ειδ:Ηλεκτρονικός Συσκευών-Εγκαταστάσεων & Υπολογιστικών Μονάδων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ
Αναλογικά Ηλεκτρονικά 3(Ε)
Ψηφιακά Ηλεκτρονικά 3(Θ)
Αρχές Αυτοματισμού 2(Θ)
Εργαστήριο Η/Υ για Ηλεκτρονικούς II 3(Ε)
Τεχνολογία Υπολογιστών και Περιφερειακών 3(Ε)
Συστήματα Εκπομπής και Λήψης 4(Ε)
Εργαστήριο Αναλογικών Ηλεκτρονικών 3
Εργαστήριο Ψηφιακών Ηλεκτρονικών 3

2ος Κύκλος Α’ Τάξη

Ειδ: Ηλεκτρονικός Υπολογιστικών  Συστημάτων και Δικτύων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΩΡΕΣ
Ειδικά θέματα Ηλεκτρονικών 3(Ε)
Δομή και Λειτουργία Μικροϋπολογιστών 3(Ε)
Εργαστήριο Δομής και Λειτουργίας Μικροϋπολογιστών 3(Ε)
Συλλογή, Μεταφορά & Έλεγχος Δεδομένων 3(Θ)
Εργαστήριο  Συλλογής, Μεταφοράς & Έλεγχου Δεδομένων 3(Θ)
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών 3(Ε)
Εργαστήριο Δικτύων Επικοινωνιών 3(Θ)
Τεχνολογίες Internet 2
Προγραμματισμός -Visual Basic 3

ΣΧΟΛΕΣ

ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΚΡΗΤΗ(ΧΑΝΙΑ), ΛΑΜΙΑ, ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΚΠ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ
ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΡΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΜΙΑ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΤΕΧΝΟΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ)
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΝΙΟ(ΛΗΞΟΥΡΙ)
ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑ
ΤΕΧΝ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΑΝΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
Α.Ε.Ν ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ, ΣΩΜΑΤΑ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α.)
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ