Όλοι οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν e-mail και να γραφτούν στο ΠΣΔ.

Δόθηκε παράταση έως 6/4.

 

Τα μαθήματα ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης γίνονται στις πλατφόρμες e-me και e-class.

 

Author