Σας ενημερώνουμε ότι από 30/3 έως 9/4 θα γίνει ηλεκτρονική  υποβολή, προς το σχολείο, αιτήσεων για συμμετοχή στις πανελλήνιες.

Θα αποσταλεί στους μαθητές  σχετικό mail από το σχολείο.

Author