Κατασκευή μακέτας Τύμβου «Καστά» – Τομέας Ηλεκτρολογίας ΕΠΑ.Λ Αιγινίου

Πρόταση περιμετρικού εξωτερικού φωτισμού του τύμβου «Καστά», στην Αμφίπολη Σερρών. Πρόκειται για μακέτα τριφασικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης εξωτερικού περιμετρικού φωτισμού του τύμβου «Καστά», σε κλίμακα 1:400. Πραγματικά δεδομένα: Δεκαοχτώ (18) φωτιστικά σώματα ισχύος 1000Watt έκαστο. Τάση λειτουργίας: 400V/230V, 50Hz, με δύο ανεξάρτητα κυκλώματα. Λειτουργία αυτόματη με τη δύση και ανατολή του ήλιου ή χειροκίνητη. Περίμετρος τύμβου […]