Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού αποτελεί ένα κίνημα βάσης που προωθεί δεξιότητες, όπως τη δημιουργικότητα, την επίλυση προβλημάτων και την ομαδική εργασία μέσω του προγραμματισμού και άλλων δραστηριοτήτων του τομέα της τεχνολογίας, με έμφαση στους νέους, στους ενήλικες και στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τη δράση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού, ως τμήμα της γενικότερης στρατηγικής της για μία ενιαία ψηφιακή αγορά. Στο σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση, η Επιτροπή ενθαρρύνει ιδιαιτέρως τα σχολεία να συμμετάσχουν στην ανωτέρω πρωτοβουλία.

Τα σχολεία σε όλες τις βαθμίδες και οι δάσκαλοι όλων των ειδικοτήτων καλούνται με ιδιαίτερη έμφαση να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού-Κώδικα 5-20 Οκτωβρίου 2019, προκειμένου να δώσουν την ευκαιρία στους μαθητές τους να ανακαλύψουν τη χαρά της ψηφιακής δημιουργικότητας και του προγραμματισμού, έτσι ώστε να αναπτύξουν σύγχρονες δεξιότητες.

Το σχολείο μας συμμετέχει ενεργά και δυναμικά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού μαθαίνοντας εντολές της γλώσσας Python μέσα από το παιχνίδι.

Author